Informacja
  dpskock@poczta.onet.pl        tel. 81 85-91-189        tel./fax. 81 85-91-125  
  • Przyjaźń, życzliwość, ciepło.
  • Przyjaźń, życzliwość, ciepło.
« Powrót
25 lat w służbie osobom starszym i chorym – jubileusz Domu Pomocy Społecznej w Kocku

3 września Dom Pomocy Społecznej w Kocku obchodził swój 25 jubileusz. Dyrektor Domu – Leszek Jacek Rogulski podziękował za przybycie i powitał księdza Biskupa Henryka Tomasika, następnie poprosił Duszpasterza o sprawowanie eucharystycznej ofiary jako dziękczynienie Bogu za wszelkie dobro, którym dotychczas obdarzał mieszkańców i pracowników placówki.

Msza święta była również prośbą o dalsze błogosławieństwo dla całej wspólnoty Domu oraz w intencji zmarłych mieszkańców i pracowników. Koncelebrantami Mszy świętej byli: J.E. ks. Biskup Henryk Tomasik, ks. Prałat Bogdan Krawczyk– proboszcz tutejszej parafii, oraz ksiądz Kanonik Jan Kazimierczuk, który przez kilkanaście lat był kapelanem. W trakcie Mszy świętej jedna z mieszkanek, pani Władysława Sidor, która w tym roku obchodzi 20 lecie pobytu w placówce, złożyła w darze ornaty do kaplicy Domu.

Po Mszy świętej Gospodarz uroczystości powitał przybyłych gości. Wśród nich byli między innymi: Jan Wiesław Mazurek – wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Lubartowie, Marian Starownik – starosta powiatu lubartowskiego, Anna Bielińska – wicestarosta powiatu lubartowskiego, Krystyna Jędryszka – przewodnicząca Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Walki z Bezrobociem przy Radzie Powiatu w Lubartowie, Tomasz Futera – Burmistrz Miasta Kock, Małgorzata Mądry – dyrektor Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublinie, Andrzej Borys – zastępca dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, Grażyna Zabielska – kierownik działu ds. pomocy instytucjonalnej Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, Jarosław Gajewski – dyrektor PCPR w Lubartowie, młodszy brygadzista Grzegorz Szyszko – zastępca komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie, Bogdan Kłoda – Kierownik Centrum Medycyny Rodzinnej w Kocku, Ewa Guz – dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kocku, Ewa Mioduchowska – dyrektor Zespołu Szkół w Kocku, Adam Świć – dyrektor Domu Kultury w Kocku, Danuta Rola – dyrektor Przedszkola Niepublicznego w Kocku, Waldemar Syta – kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocku, Danuta Bilska i Katarzyna Krysińska – opiekunowie szkolnych kół wolontariatu, delegacje z zaprzyjaźnionych placówek, między innymi z DPS w Rokoszy z dyrektor Barbarą Karst, DPS im. Matki Teresy z Kalkuty w Lublinie z dyrektorem Jarosławem Zyśk, DPS „Betania” w Lublinie, DPS im. Wiktorii Michelisowej w Lublinie, DPS dla Dorosłych Zgromadzenia Sióstr Felicjanek w Jadwinowie z zastępcą dyrektora s. Heleną Targońską, DPS w Krzesimowie z dyrektorem Witoldem Michalczukiem, WTZ w Kocku z kierownikiem Edytą Guz.

Dyrektor podziękował emerytowanym pracownikom Domu, którzy otrzymali kwiaty i prezenty jako wyraz pamięci i wdzięczności za wieloletni trud wkładany w rozwój Domu.
Pracownicy Domu przedstawili krótką historię obiektów, w których mieści się placówka oraz informację o historii i funkcjonowaniu Domu.
Po przywitaniu gości Głos zabrał m.in.: starosta powiatu lubartowskiego – Marian Starownik. Złożył on życzenia jubilatom, oraz wyrazy uznania za fakt, iż placówka funkcjonuje zgodnie ze standardami europejskimi. Również Małgorzata Mądry – dyrektor Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublinie gratulowała Dyrekcji i Pracownikom osiągnięcia standardów oraz podkreślała, że cały wysiłek należy teraz wkładać w utrzymanie tych standardów i dalsze rozwijanie placówki. Życzenia i gratulacje złożyli również Andrzej Borys, Tomasz Futera oraz mł. bryg. Grzegorz Szyszko.
Starosta wraz z wicestarostą – Anną Bielińską wyróżnili pracowników DPS w Kocku za pełną poświęcenia pracę z osobami starszymi i chorymi. Również Dyrektor placówki wyróżnił pracowników za wieloletni trud włożony w służbę drugiemu człowiekowi oraz za poświęcenie i pracę na rzecz mieszkańców.
Dyrektor Domu podziękował wyróżnionym mieszkańcom za twórczą aktywność, zaangażowanie w nabywaniu nowych umiejętności, wykazywanie zdolności komunikowania się i pracy w zespole, udział i wytrwałość w podejmowanych działaniach na rzecz wspólnoty Domu oraz życzył im osobistego zadowolenia i radości z podejmowanych przez nich inicjatyw na rzecz społeczności Domu. Wyróżnieni i nagrodzeni mieszkańcy to: Marianna Wieczorek, Marianna Rubaj, Kazimiera Czapska, Edward Misztal, Władysław Pożarowszczyk.
Po przemówieniach, życzeniach i wyróżnieniach nastąpiła część artystyczna, która umiliła gościom świętowanie oraz poczęstunek. W tej części udział wzięli: uczniowie z Gimnazjum w Kocku, którzy przygotowali montaż słowno – muzyczny, dotyczący jesieni życia, pod kierunkiem pani Elżbiety Rogulskiej- opiekuna samorządu szkolnego, Grzegorz Fijałkowski – uczestnik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kocku , laureat Festiwalu Zaczarowanej Piosenki im. Marka Grechuty. Opiekunem Grzegorza jest pan Dariusz Pełka (instruktor terapii zajęciowej), młodzież, śpiewająca piosenki z lat 70-tych i 80- tych, przygotowana przez Magdalenę Hymos- instruktora śpiewu Domu Kultury w Kocku, Zespół Śpiewaczy z Talczyna z kierowniczką panią Elżbietą Czyż na czele, Zespół „Promyk Jesieni” z Domu Pomocy Społecznej w Kocku, prowadzony przez panią Magdalenę Kłos- instruktora kulturalno – oświatowego.

BIP