informacja
  dpskock@poczta.onet.pl        tel. 81 85-91-189        tel./fax. 81 85-91-125  
  • Przyjaźń, życzliwość, ciepło.
  • Przyjaźń, życzliwość, ciepło.

Ogłoszenia i przetargi

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -opracowanie projektu technicznego wraz z kosztorysem inwestorskimna budowę trzech odrębnych kotłowni gazowych z przyłączami gazowymi

Ogłoszenie na opracowanie projektu technicznego wraz z kosztorysem na budowę trzech odrębnych kotłowni gazowych z przyłączami gazowymi w Domu Pomocy Społecznej w obiektach Zespołu Pałacowo-Parkowego w Kocku

 

 Program funkcjonalno-użytkowy: budowy trzech indywidualnych kotłowni gazowych z przyłączami gazowymi i wewnętrzną instalacją gazu w obiektach Zespołu Pałacowo-Parkowego w Kocku

 

Program funkcjonalno-użytkowy - mapa

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego w formule zaprojektuj i wybuduj budowy trzech odrębnych kotłowni gazowych z przyłączami gazowymi w Domu Pomocy Społecznej w Kocku.

Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ

Wyjaśnienia

Poprawiony SIWZ

Poprawiony PFU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM W FORMULE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ: BUDOWA TRZECH ODRĘBNYCH KOTŁOWNI GAZOWYCH Z PRZYŁĄCZAMI GAZOWYMI W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W OBIEKTACH ZESPOŁU PAŁACOWO-PARKOWEGO W KOCKU

SIWZ

zał. 1 OFERTA

zał. 2 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

zał.3 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

zał.4 INFORMACJA O PODWYKONAWCACH

zał.5 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

zał.6 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

zał.6 MAPA

zał.7 WZÓR UMOWY

zał.8 INFORMACJA O GRUPIE KAPITAŁOWEJ

zał.9 WYKAZ ROBÓT

zał.10 WYKAZ OSÓB

zał.11 ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU

zał.12A  INFORMACJA DO KRYTERIUM OCEN OFERT- DOŚWIADCZENIE GŁÓWNEGO PROJEKTANTA

zał. 12B INFORMACJA DO KRYTERIUM OCEN OFERT -DOŚWIADCZENIE KIEROWNIKA BUDOWY

 

PLAN NA UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2019

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO DOTYCZĄCEGO BUDOWY TRZECH ODRĘBNYCH KOTŁOWNI GAZOWYCH Z PRZYŁĄCZAMI GAZOWYMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIP