Informacja
  dpskock@poczta.onet.pl        tel. 81 85-91-189        tel./fax. 81 85-91-125  
  • Przyjaźń, życzliwość, ciepło.
  • Przyjaźń, życzliwość, ciepło.

Nabór na stanowisko psychologa

 

Ogłoszenie

Nabór na stanowisko psychologa

Dom Pomocy Społecznej w Kocku ul. T. Kościuszki 1

zatrudni pracownika na stanowisku PSYCHOLOGA

w niepełnym wymiarze czasu pracy 0,5 etatu.

 

1. Wymagane kwalifikacje:

a) wykształcenie wyższe kierunkowe: psychologia,

 

2. Predyspozycje osobowościowe:

a) umiejętność nawiązywania dobrego kontaktu, odpowiedzialność, rzetelność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole,

 

3. Wymagane dokumenty:

a) CV, list motywacyjny,

b) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i zatrudnienie,

c) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

 

4. Zakres obowiązków - do zadań psychologa należy m.in.:

a) przeprowadzanie badań psychologicznych mieszkańców,

b) prowadzenie zajęć terapeutycznych indywidualnych i grupowych,

c) świadczenie usług psychologicznych: diagnozowanie, opiniowanie,

d) prowadzenie dokumentacji psychologicznej niezbędnej do prawidłowego wypełniania powierzonych zadań,

e) działalnośc szkoleniowa,

f) sporządzanie opinii i informacji psychologicznych. Psychologiczne interwencje w sytuacjach problemowych.

 

Osoby spełniające powyższe wymagania zapraszamy do udziału w naborze.

 

Dokumenty prosimy składać osobiście w Domu Pomocy Społecznej w Kocku ul. T. Kościuszki 1 pok. 26 lub na adres : administracja@dpskock.pl