Informacja
  dpskock@poczta.onet.pl        tel. 81 85-91-189        tel./fax. 81 85-91-125  
  • Przyjaźń, życzliwość, ciepło.
  • Przyjaźń, życzliwość, ciepło.

Z życia Domu

Lokalna inicjatywa KSOR i DPS w Kocku

W miesiącach wrzesień i październik b.r. na terenie naszego Domu realizowany był projekt „INWESTYCJA W SIEBIE GWARANCJĄ ROZWOJU SPOŁECZNOŚCI'. Wzmacnianie potencjału mieszkańców w Gminie Kock”. Środki na ten cel w partnerstwie z Kockim Stowarzyszeniem Oświatowo- Regionalnym pozyskaliśmy z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.