Informacja
  dpskock@poczta.onet.pl        tel. 81 85-91-189        tel./fax. 81 85-91-125  
  • Przyjaźń, życzliwość, ciepło.
  • Przyjaźń, życzliwość, ciepło.
« Powrót
Lokalna inicjatywa KSOR i DPS w Kocku

W miesiącach wrzesień i październik b.r. na terenie naszego Domu realizowany był projekt „INWESTYCJA W SIEBIE GWARANCJĄ ROZWOJU SPOŁECZNOŚCI'. Wzmacnianie potencjału mieszkańców w Gminie Kock”. Środki na ten cel w partnerstwie z Kockim Stowarzyszeniem Oświatowo- Regionalnym pozyskaliśmy z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Projekt był skierowany do pracowników instytucji pomocy społecznej i mieszkańców Gminy Kock. Jego celem było nabycie nowych umiejętności i aktualizacja wiedzy z zakresu kompetencji psychospołecznych mieszkańców aktywnie działających na rzecz rozwiązywania problemów społecznych. Cel ten został osiągnięty poprzez przeszkolenie 45 osób z zakresu m.in. zasad współpracy w zespole, komunikacji interpersonalnej, asertywności, rozwiązywania sytuacji konfliktowych, pracy z trudnym klientem, wypalenia zawodowego i profilaktyki. Uczestnikami szkoleń byli pracownicy Domu Pomocy Społecznej w Kocku- 26 osób oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kocku, Domu Kultury w Kocku, nauczyciele z Zespołu Szkół w Kocku oraz mieszkańcy Kocka, którzy działają społecznie na rzecz rozwiązywania problemów społecznych. Każdy z uczestników wziął udział w 56 godzinnym cyklu szkoleń.

Dnia 6 listopada b.r. odbyła się konferencja podsumowująca rezultaty osiągnięte podczas realizacji projektu.
Przybyłych na konferencję gości powitali Prezes Kockiego Stowarzyszenia Oświatowo – Regionalnego Pani Ewa Mioduchowska oraz Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Pan Leszek Jacek Rogulski. W konferencji uczestniczyli lokalni liderzy organizacji pozarządowych i rządowych, działający na terenie Gminy Kock oraz uczestnicy szkoleń. Podczas konferencji zostały przedstawione rezultaty osiągnięte w czasie realizacji Projektu. Jednym z celów konferencji było pobudzenie aktywności mieszkańców Gminy Kock do tworzenia inicjatyw ukierunkowanych na rozwój kształcenia ustawicznego i rozwiązywania problemów społecznych. Do takich działań zachęcał zebranych specjalista do spraw Europejskiego Funduszu Społecznego, prezentując możliwości pozyskiwania środków finansowych na dalszą działalność lokalną. Konferencja zakończyła się uroczystym wręczeniem certyfikatów uczestnikom szkoleń.

BIP