Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Dom Pomocy Społecznej im. Macieja Rataja w Kocku
Dom Pomocy Społecznej im. Macieja Rataja w Kocku

Standard domu

Placówka nasza zapewnia należytą realizację usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających na poziomie standardu, określonego w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej.
Dnia 30 stycznia 2009 r. Wojewoda Lubelski wydał zezwolenie na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Kocku na czas nieokreślony.
Dom dysponuje 38 pokojami mieszkalnymi w tym: 2 pokojami jednoosobowymi,
19 pokojami dwuosobowymi, 10 pokojami trzyosobowymi i 7 pokojami czteroosobowymi, z łazienkami i toaletami przystosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Mieszkańcy Domu mają zapewnione trzy główne posiłki dziennie oraz całodobowy dostęp do podstawowych produktów żywnościowych i napojów. Na wniosek lekarza stosowane są diety.
Dom pokrywa koszt zakupu leków do wysokości limitu.


 

W Domu prowadzone są zajęcia z ergoterapii z elementami muzykoterapii, zajęcia plastyczne oraz rękodzielnicze. Prace wykonane podczas zajęć uczestniczą w różnorodnych konkursach. Codziennie odbywają się spotkania w ramach kulturoterapii. W ramach zajęć terapeutycznych przygotowywane są ciasta, desery oraz wykonywane są prezenty na comiesięczne spotkania urodzinowe mieszkańców. Ponadto na zajęciach terapii przygotowywane są występy artystyczne na różne okazje, np. patriotyczne, biesiadne. Instruktorzy terapii zajęciowej odwiedzają osoby leżące, prowadzą rozmowy i ćwiczenia z zakresu sprawności motorycznej. Popołudniami odbywają się seanse filmowe, spotkania poetyckie.
Z mieszkańcami prowadzone są zajęcia, które mają na celu poprawę samodzielności w zakresie codziennego funkcjonowania. Są to nauka chodzenia osób po udarach, nauka samodzielnego jedzenia. Aktywizacja mieszkańców Domu następuje poprzez integrację ze środowiskiem zewnętrznym (spotkania z mieszkańcami innych domów, młodzieżą szkolną, i mieszkańcami Kocka, utrzymanie sprawności fizycznej i zdrowotnej (spacery, rehabilitacja), pobudzanie zaradności, nauka współżycia w grupie i środowisku (umiejętność nawiązywania kontaktów), podtrzymywanie i rozwijanie zainteresowań.
Dom podejmuje działania zmierzające do podnoszenia sprawności i aktywizowania mieszkańców, zgodnie z ustaleniami wynikającymi z indywidualnych planów wsparcia mieszkańca, poprzez organizację: zajęć integracyjno-aktywizujących, terapię zajęciową, ćwiczenia ogólno-usprawniające i rehabilitację. Jednostka posiada salę do rehabilitacji. Zatrudniany jest masażysta oraz fizjoterapeuta. Na sali rehabilitacyjnej realizowane są zlecenia lekarskie w tym zakresie. W jednostce prowadzona jest hydroterapia za pomocą urządzenia do masażu bąbelkowego i wirowego.
Mieszkańcy uczestniczą w krajowych turnusach rehabilitacyjnych.
Dom zapewnia możliwość bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych. Wszyscy mieszkańcy posiadają indywidualne konta depozytowe, na które wpływają ich należności pieniężne i są one rozdysponowywane bezpośrednio przez mieszkańca lub opiekunów prawnych.
Dom podejmuje szereg działań, zmierzających do zaspokojenia potrzeb kulturalnych mieszkańców, poprzez organizowanie na terenie Domu spotkań integracyjnych (ogniska, grillowanie) oraz z okazji świąt i uroczystości okazjonalnych (święta narodowe, kościelne). Ponadto mieszkańcy uczestniczą w wyjazdach na imprezy organizowane przez zaprzyjaźnione Domy Pomocy Społecznej. Mieszkańcy biorą udział w wycieczkach i koncertach, uczestniczą w imprezach organizowanych na terenie miasta Kocka (Dni Kocka, Dożynki, Festiwal Pieśni Maryjnej i inne). Osoby pozostające stale w pokojach korzystają z indywidualnej organizacji czasu wolnego (słuchanie książek czytanych, rozmowy indywidualne).
Dom zapewnia mieszkańcom kontakt z kapłanem, który świadczy posługę duszpasterską. Msza św. odprawiana jest w każdą niedzielę oraz w święta w kaplicy Domu. Kapelana wspiera grupa kościelna Legiony Maryi, które odwiedzają mieszkańców. Członkowie tej grupy prowadzą rozmowy z mieszkańcami, wspólne modlitwy, śpiewanie pieśni religijnych.

Pytanie: Co sądzisz o naszej nowej stronie?


Super ( 100% )
100%
Ok ( 0% )
0%

Nasza placówka

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny